Blog categories
Latest Comments
No comments
Caută în blog

Noul regulament european pentru drone pe înțelesul tuturor

Postat la2 Ani de de

Fundamentul pe care se bazează noul regulament european pentru operarea dronelor este reprezentat de categoriile de risc în care au fost împărțite operațiunile cu drone (ca atare și dronele în sine). Au fost introduse trei categorii: deschis, specific și certificat.
Astfel, zborurile din cadrul categoriei deschis nu necesită autorizație de zbor și nici declararea zborului de către operatorul aparatului înainte de zbor.
Zborurile din categoria specific se pot efectua după obținerea unei autorizații de zbor emise de autoritatea competentă după evaluarea riscurilor prezentate de operațiune și pe baza măsurilor de atenuare a acestor riscuri, prezentate de operatorul aparatului, a unei autorizații acordate piloților care activează în cadrul unor cluburi sau asociații de modelism sau, în anumite circumstanțe, pe baza unei declarații date de operatorul aparatului.
Zborurile din categoria certificat se pot efectua cu aparate certificate, de către operatori certificați care, în unele cazuri trebuie să dețină inclusiv licență.

Categorie operațiuni Deschis
risc scăzut
Specific
risc mediu
Certificat
risc ridicat
Autorizație necesară niciuna Autorizație de la autoritatea aeronautică națională acordată pe baza evaluării de risc sau a scenariului specific Autorizație de la autoritatea aeronautică națională/Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA)
UAS Conform cu regulamentul delegat al Comisiei referitor la UAS Conform cu cerințele incluse în autorizație UAS certificat
Operațiuni permise Restricții:
• zbor în raza vizuală (VLOS)
• altitudine < 120 m
• alte limitări definite de:
- regulamentul Comisiei privind operațiunile cu UAS
- zonele naționale de spații aeriene
Restricții:
• operațiuni specificate în autorizație
• limitări definite de zonele naționale de spații aeriene
Spațiu aerian controlat
U-Space
Regulamente Regulamentul Comisiei privind operațiunile cu UAS din categoria deschis și specific Revizia regulamentului aviatic existent
Regulamentul delegat al Comisiei referitor la UAS Nu există cerințe incluse în regulament (cerințele privind UAS sunt incluse în autorizație)
(sursa: EASA)

Având în vedere caracterul vast al prevederilor referitoare la fiecare categorie, le vom detalia pe cele care vizează categoria Deschis.
Aspectele luate în considerare sunt:

 • Riscurile operaționale;
 • Confidențialitatea;
 • Efectele asupra mediului și zgomotul emis;
 • Siguranța.

Primul lucru de reținut este că odată cu intrarea în vigoare a noului regulament, toate dronele, inclusiv cele destinate petrecerii timpului liber vor trebui înregistrate.
Prezentăm în continuare principalele reglementări care vizează categoria Deschis:

 • Include toate dronele cu masa maximă la decolare (MTOW) sub 25 kg;
 • Altitudinea maximă de zbor permisă este de 120 m de la cel mai apropiat punct al solului;
 • Este permis numai zborul în raza vizuală (VLOS);
 • Operatorul trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani;
 • Zborul trebuie să fie efectuat la distanță de persoane;
 • Nu se va permite zborul în zonele interzise (No Fly Zones);
 • Operațiunile nu necesită solicitarea unor autorizații;
 • Dronele trebuie să fie prevăzute cu marcaj CE;
 • Este permis zborul în modul FPV dacă există un asistent extern.


(sursa: EASA)

De asemenea, dronele din categoria Deschis trebuie să fie echipate cu:
• Funcție de localizare cu identificarea zonei geografice;
• Sistem de transmitere a informațiilor de identificare de la distanță.
În categoria Deschis intră toate operațiunile de risc scăzut (și implicit dronele cu o anumită masă maximă la decolare). Categoria Deschis include trei subcategorii, A1, A2 și A3, cu limitări operaționale.
În legătură cu tipul subcategoriilor de care aparțin, dronele pot zbura aproape de persoane, nu și deasupra mulțimilor, dar întotdeauna în raza vizuală (VLOS).


Cat. Subcategorie MTOW Clasă CE Tip operațiune Instruire necesară Cerințe tehnice Localizare Identificare de la distanță Vârstă minimă Înregistrare operator
DESCHIS A1 Zbor deasupra persoanelor neimplicate <250g Construcție privată Zbor deasupra persoanelor neimplicate în operațiuni Niciuna – numai manualul de utilizare N/A Nu este necesară Nu este necesară Nu este prevăzută Nu este necesară dacă drona nu este echipată cu cameră
C0 Este interzis zborul deasupra mulțimilor Manual de utilizare, informații EASA, viteză orizontală max. 68 km/h, fără margini ascuțite 16 ani
Cu modul „Urmează-mă” (Follow me) activ – distanță max. 50 m de pilot
>250 g dar <900 g C1 Interdicție de a zbura deasupra persoanelor neimplicate, este interzis zborul deasupra mulțimilor, cu modul „Urmează-mă” (Follow me) activ – distanță max. 50 m de pilot Manualul de utilizare, curs de instruire online cu examen teoretic Manual de utilizare, informații EASA, viteză orizontală max. 68 km/h, fără margini ascuțite, limite de altitudine selectabile, rezistență mecanică, gestionarea pierderii legăturii de date, nivel de zgomot, avertizare de acumulator descărcat, lumini Obligatorie Obligatorie, cu număr de serie unic, conform cu standardul ANSI/CTA2063 16 ani Obligatorie
A2 Zbor în apropierea persoanelor >900 g dar <4 kg C2 Este interzis zborul deasupra mulțimilor, este permis zborul la o distanță maximă de 30 m de persoane neimplicate, (la 5 m dacă viteza este <11 km/h) Manualul de utilizare, curs de instruire online cu examen teoretic, instruire practică (autonomă) Manual de utilizare, informații EASA, viteză orizontală max. 68 km/h, fără margini ascuțite, limite de altitudine selectabile, rezistență mecanică, gestionarea pierderii legăturii de date, protecție a legăturii de date, nivel de zgomot, limita vitezei maxime setabilă la 3 m/s, avertizare de acumulator descărcat, lumini Obligatorie Obligatorie, cu număr de serie unic, conform cu standardul ANSI/CTA2063 16 ani Obligatorie
A3 Zbor la distanță de persoane >4 kg dar <25 kg C3 Evitați să puneți în pericol orice persoană care nu este implicată în operațiune, zborul este permis la o distanță orizontală de 150 m de zonele rezidențiale, comerciale și industriale Curs de instruire online cu examen teoretic Manual de utilizare, informații EASA, limite de altitudine selectabile, gestionarea pierderii legăturii de date, nivel de zgomot, avertizare de acumulator descărcat, lumini Obligatorie Obligatorie, cu număr de serie unic, conform cu standardul ANSI/CTA2063 16 ani Obligatorie
C4 Manual de utilizare, informații EASA, mod de zbor automat LimNo cu excepția stabilizării de zbor Obligatorie Obligatorie, cu număr de serie unic, conform cu standardul ANSI/CTA2063
Construcție privată N/A Dacă se solicită de către operatorii locali


Tabelul de mai sus prezintă criteriile și limitările pentru fiecare categorie, respectiv cerințele care trebuie îndeplinite.

Categoria A1
Cuprinde trei subclase: aparate de construcție privată, clasa C0 și Clasa C1. Astfel, de exemplu, dacă drona ta intră în categoria C1, trebuie să respecți următoarele limitări și să îndeplinești următoarele cerințe:
Limitări:

 • Greutatea dronei trebuie să fie cuprinsă între 250 și 900 gr;
 • Este interzis zborul deasupra persoanelor neimplicate, asupra mulțimilor, iar cu modul Urmează-mă (Follow me) activ, distanța maximă față de pilot este de 50 m.

Cerințe:

 • Cunoașterea manualului de utilizare, parcurgerea unui curs de instruire online și absolvirea unui examen teoretic;
 • Vârsta: 16 ani;
 • Cerințe tehnice referitoare la dronă: manual de utilizare, informații EASA, viteză orizontală maximă 68 km/h, fără margini ascuțite, limite de altitudine selectabile, rezistență mecanică, gestionarea pierderii legăturii de date, nivelul de zgomot, avertizare de acumulator descărcate, lumini;
 • Funcție de localizare cu identificarea zonei geografice: activă;
 • Identificare de la distanță: obligatorie, cu număr de serie unic, conform cu standardul ANSI/CTA2063;
 • Înregistrarea operatorului: obligatorie.


Categoria A2
Cuprinde clasa C2, cu dronele între 900 gr și 4 kg, cel mai important aspect referitor la această categorie fiind acela că poți zbura aproape de oameni, dar nu deasupra lor!

Categoria A3
Cuprinde clasele: A3, A4 și construcție privată. Dronele din această categorie au greutatea la decolare între 4 și 25 kg. Aparatele din aceste clase pot zbura numai la depărtare de persoane.

Tags: drone, regulament
Related articles
Leave a Comment
Leave a Reply
Please login to post a comment.

Meniu

Opţiuni

Vezi toate produsele
No produts were found.